Comic Art: Poltical -cartoons, Technology and Science

Chair:
Jorge Salvador
Anaya Martínez
Universidad Anahuac
2732
Shiqi
Wang
Hong Kong Baptist University
Cherian
George
Hong Kong Baptist University
3594
Shuang
Chen
University of Chinese Academy of Social Sciences
Kexin
Wang
Zhejiang University
1251
FANGQI
ZHONG
Taiwan Chengchi University
jinchao
xi
Taiwan Chengchi University